top of page
7 czakr a.jpg

 7. Czakra - 
Czakra Korony

Duchowość

Znajduje się na czubku głowy i otwiera się do góry.
Symbolizuje go kolor FIOLETOWY.
Uważa się, że to przez tę czakrę dusza ludzka opuszcza ciało w chwili śmierci. Czakra korony odpowiada za poczucie jedności z wszechświatem i duchową percepcję rzeczywistości.
Harmonijny przepływ energii przez czakrę korony daje człowiekowi poczucie jedności z całym Wszechświatem, poczucie wolności i nieograniczonego potencjału. Potrafi postrzegać świat w sposób duchowy i promieniować niesamowitą miłością. Ma świadomość, że wszystko jest jedną energią. Nigdy nie osądzają innych ludzi.
Zakłócenia w przepływie energii przez czakrę korony wzmacniają poczucie osamotnienia i braku sensu życia. Zamknie się na doznania duchowe, nie wykazuje zainteresowania rozwojem duchowym i nie wierzy w istnienie wyższych energii. Widzi siebie tylko na planie fizycznym. Może być szczególnie podatny na choroby psychiczne i zachowania autodestrukcyjne. Czuje się spanikowany, nieufny i wyniosły, izoluje się od otoczenia. Jest apatyczny i może cierpieć na depresję lub zaburzenia pamięci. Życie takiej osoby często można porównać do wegetacji – jest całkowicie zamknięte na pełne przeżycie.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page